fbpx

Kenniscentrum & FAQ

In het Kenniscentrum vindt u de veel gestelde vragen over het Behouden Huis. Mocht uw vraag er niet tussen staan, bel ons dan gerust op zodat wij u verder kunnen helpen. Telefoon: 020-5050013.

Veelgestelde vragen

 • Kan de uitkering over een kortere periode worden uitgekeerd?

  Het is theoretisch gezien mogelijk om het bedrag over een kortere periode uit te keren. Echter zal het maandbedrag dan niet veel hoger worden. In onze berekeningen is de levensverwachting van onze klanten al meegenomen. Dit betekent dat wij er dus ook vanuit gaan dat een deel van onze klanten de 100 niet zal halen. Anders gezegd, als wij tot bijvoorbeeld 90 jaar uitkeren zal het maandbedrag niet veel hoger worden en u loopt wel het risico dat als u de 90 haalt veel inkomsten misloopt. Daarom doen wij over het algemeen geen aanpassingen aan de looptijd van de uitkering.

 • Kan ik het bedrag ook in een keer krijgen?

  Nee, dit is een onaantrekkelijke optie voor u als klant. De waarde van de uitkering zal meer zijn wanneer er periodiek wordt uitgekeerd. Voor Behouden Huis worden de kosten hoger om het in een keer uit te keren en verlaagd de uitkering, dus wordt het voor klant minder aantrekkelijk.

 • Welke lasten zijn voor Behouden Huis, zo lang verkoper in de woning woont, en welke voor verkoper?

  Alle woning lasten zullen in rekening gebracht blijven bij de bewoner. Deze lasten zijn voornamelijk: opstalverzekering, WOZ-aanslag, onderhoud, hypotheekrente. Er is een mogelijkheid om de uitkering te personaliseren, zodat u aan het begin van de uitkering een hoger bedrag krijgt (voor bijvoorbeeld een verbouwing). Echter is dit een uitkering waar u minder waarde haalt uit de uitkering en wordt dit niet aangeraden.

 • Wat gebeurt er met de lasten als verkoper verhuist?

  Mocht de klant voor honderdste leeftijd verhuizen, dan wordt de uitkering nog betaald. Daarnaast wordt Behouden Huis volledig eigenaar van de woning en neemt daarmee ook alle lasten over van de woning.

 • Wat gebeurt er met de lasten als verkoper overlijdt?

  Mocht de klant komen te overlijden, dan geeft Behouden Huis de erfgenamen 4 weken om de woning te gebruiken. Na de 4 weken zal Behouden Huis volledig eigenaar worden van de woning.

 • Wat gebeurt er bij een faillissement van Behouden Huis?

  Als Behouden Huis 3 maanden de uitkering niet betaald heeft, kan de klant het Behouden Huis in gebreke stellen. Behouden Huis heeft vervolgens nog 3 maanden om alles te betalen. Mocht Behouden Huis dit binnen die periode (3 + 3 maanden) niet voldoen, dan wordt de overeenkomst ontbonden. Daarnaast mag de klant het uitgekeerde bedrag behouden.

 • Is er altijd toestemming nodig van de bank als er een hypotheek op de woning zit?

  Er is van de bank meestal geen toestemming nodig. Soms moeten we de bank informeren, het kan dan soms even duren voordat zij antwoorden. Voor de hypotheekverstrekker verandert er namelijk niets. Als de verkoper geen rente betaalt, kan de bank nog steeds een executieverkoop uitvoeren. Wij kopen de woning pas in de toekomst, en dan lossen we de hypotheek af.

   

  In het geval dat de bank toestemming moet geven, kan het ongeveer 1 tot 2 maanden duren. Dit is afhankelijk van de bank.

 • Wat gebeurt er als er twee mensen in de woning wonen?

  Beide personen kunnen levenslang in de woning blijven wonen. Pas als de laatste bewoner de woning verlaat, zal de woning in bezit komen van Behouden Huis. Dus, mocht een van de twee bewoners alleen in de woning blijven wonen, kan dat levenslang.

 • Wat is het verschil in fiscale impact tussen de maandelijkse uitkering dat doorbetaalt en niet doorbetaalt?

  Bij de uitkering die niet doorbetaalt aan erfgenamen heeft u nog een extra korting. Het is namelijk onzeker of het bedrag wel in zijn geheel wordt uitgekeerd. Een uitkering die doorbetaalt aan erfgenamen keert minimaal 70% van de waarde van de woning uit. Een uitkering die niet doorbetaalt aan erfgenamen keert minimaal 80% van de waarde van de woning uit.

 • Wat zijn onze aankoopcriteria?

  U dient minimaal 65 jaar te zijn als u alleen in de woning woont. Als u samenwonend bent dient u beiden ouder dan 68 te zijn. De overwaarde van de woning is minimaal €125.000,-. Overwaarde is WOZ-waarde minus waarde van de hypotheek. De waarde van uw hypotheek/WOZ-waarde van uw woning kan niet groter zijn dan 45%.

 • Wat zijn opschortende voorwaarden? Welke gebruiken we?

  Pas als aan de opschortende voorwaarden wordt voldaan, gaat het eigendom over van de bewoner aan Behouden Huis. We hebben er vier opschortende voorwaarden: metterwoon verlaten van verkoper, overlijden van verkoper, faillissement van verkoper en als hypotheekverstrekker lening opeist.

 • Wat gebeurt er als een klant een transactie afsluit en toch na een paar jaar verhuist?

  Het contract blijft gewoon doorlopen en de maandelijkse uitkering wordt door betaalt. Het woonrecht wordt opgegeven en de woning komt volledig in bezit van Behouden Huis. Alleen als gekozen is voor doorbetalen aan erfgenamen kan voor versneld uitkeren worden gekozen met korting van 10%.

 • Hoe controleren wij het onderhoud?

  Behouden Huis kan eens per jaar langskomen om het onderhoud te controleren.

 • Wat gebeurt er als ik tijdelijk in het buitenland ga wonen of naar een revalidatiecentrum moet?

  U heeft altijd het levenslang woonrecht bij Behouden Huis, ook in dit geval behoudt u dit recht. Mocht u zelf aangeven niet meer terug te willen keren naar de woning, zal de uitkering doorbetaalt worden en de woning in volledig bezit komen van Behouden Huis.

 • Wat zijn de addertjes onder het gras?

  Natuurlijk zijn wij een bedrijf, dus moeten we ook winst maken. We betalen daarom niet de volledige marktwaarde van het huis uit. Het huis wordt namelijk ook niet op de markt verkocht en wordt aan ons voor 80% tot 90% van de waarde van de woning verkocht. Wij vinden dat redelijk omdat wij u de mogelijkheid geven om levenslang in de wonen te blijven wonen. Daarnaast zal Behouden Huis winst behalen uit de waarde ontwikkeling van de woning. Als u levenslang in de woning blijft wonen, kunt u niet van de waarde ontwikkeling gebruik maken. Alleen de erfgenamen zouden baat hebben bij de waarde stijging van de woning. Wanneer u klant bent zou een waarde stijging of daling alleen invloed hebben op Behouden Huis en niet de erfgenamen

   

  Een aandachtspunt van Behouden Huis is wanneer u niet de intentie heeft om langdurig in uw woning te blijven wonen. De uitkering zal door worden betaalt als u voor uw honderdste jaar verhuist, als u echter op korte termijn verhuist, wordt het lastig om een koop woning te financieren doordat de overwaarde van uw woning periodiek wordt uitgekeerd.

   

 • Wat is het verschil tussen ABN AMRO overwaarde hypotheek en Behouden Huis?

  Wij kopen de woning en lenen onze klanten geen geld uit. Hierdoor kunnen wij onze klanten meer zekerheid bieden dan een hypotheekverstrekker.

   

  Het product van ABN AMRO is een overwaarde hypotheek. Het nadeel hiervan is dat:

  • Een bank altijd minder zal uit kunnen keren omdat een bank een veiligheidsbuffer incalculeert die niet wordt uitgekeerd. Bij ABN AMRO krijgt u afhankelijk van uw leeftijd, inkomen en overwaarde tussen de 20% en 40% van de woningwaarde uitgekeerd. Bij Behouden Huis kunt u in de meeste gevallen tussen de 70% en 90% van de woningwaarde ontvangen.
  • Over een hypotheek is rente verschuldigd. Overwaarde hypotheken zijn duur en deze rentetarieven zijn hoger dan bij reguliere aflossingsvrije/krediethypotheken.
  • Een hypotheek kan niet worden afgesloten zonder tussenpersoon en u bent advieskosten verschuldigd voordat u het product afsluit. Dit bedraagt tussen de EUR 900,- en EUR  300,-. Bij Behouden Huis is al het contact geheel vrijblijvend en zonder kosten en we komen graag thuis langs om alles uit te leggen.
  • In sommige gevallen hanteren banken een (strenge) inkomenstoets. Hoe lager het inkomen, des te minder wordt er uitgekeerd. Als u een hypotheek heeft bij een andere bank, dan komt u zelfs vaak niet meer in aanmerking: zie ook dit artikel. Wij hanteren geen inkomenstoets. Hoeveel inkomen iemand heeft is bij Behouden Huis irrelevant, dus ook mensen met lage inkomens zijn welkom.

   

  Eigenlijk is het enige nadeel bij ons dat u geen belang meer heeft bij de waardeontwikkeling van de woning. De vraag is echter hoe nadelig dat is. U heeft namelijk alleen iets aan de waardeontwikkeling als:

  • U verhuist. Zo lang u in de woning blijft wonen wordt de waarde niet uitgekeerd en kunt u het niet gebruiken. Als u niet van plan bent om nog te verhuizen heeft dit dus geen voordeel voor u zelf.
  • U heeft er ook alleen iets aan als de woning in waarde stijgt. Als de woning in waarde daalt kunt u zelfs beter geen belang meer hebben bij de waardeontwikkeling. Woningwaardes zijn conjunctuurgevoelig en jaren van prijsstijgingen worden afgewisseld met jaren van prijsdalingen. Zo daalden de gemiddelde woningwaardes in Nederland sinds 2008 5 jaar lang achter elkaar met meer dan 19% in totaal en we waren deze dip pas in 2018 weer boven (bron: CBS). Als er nu een crisis uitbreekt kan het dus zo zijn dat het 10 jaar duurt voordat uw woning weer op hetzelfde prijsniveau zit. Wij geven u de zekerheid dat als de woning ooit nog in waarde daalt, het maandbedrag niet naar beneden wordt bijgesteld. U weet dus zeker wat u de rest van uw leven van ons zult ontvangen.

   

  In onze ogen speelt de waardeontwikkeling eigenlijk alleen een rol voor de erfgenamen, omdat de meeste van onze klanten in de woning komen te overlijden. Echter is het op voorhand niet mogelijk om te berekenen hoeveel voordeel erfgenamen aan de waardeontwikkeling hebben, omdat we niet weten hoeveel de woning in waarde zal stijgen en ook niet wanneer u komt te overlijden. De schuld bij een overwaarde hypotheek zal de komende jaren alleen maar groter worden, doordat de rente op de lening wordt bijgeschreven. Erfgenamen zullen dan alleen iets aan de waardeontwikkeling hebben als de woning na overlijden inderdaad veel in waarde is gestegen en deze waardestijging zo hoog is dat hiermee de opgelopen rentekosten van de hypotheek gecompenseerd wordt.

Check nu of u in aanmerking komt bij Behouden Huis

Doe de test