fbpx
Alles over uw eigen (zorg)bijdrage

Overwaarde benutten vermindert eigen bijdrage zorg

In ons vorige artikel, De Wlz – hoe werkt de eigen bijdrage in een verzorgingshuisheeft u kunnen lezen hoe het systeem werkt met betrekking tot de hoogte van de eigen bijdrage wanneer u in een verzorgingshuis komt te wonen en onder de ‘Wet langdurige zorg’ valt (Wlz).

In dat artikel kwam ook naar voren dat het grootste deel van het eigen vermogen van gepensioneerden veelal uit de (over)waarde van hun eigen woning komt. Welke mogelijkheden heeft u nou mbt deze overwaarde om ervoor te zorgen dat een groot deel van uw vermogen niet opgaat aan de eigen bijdrage onder de Wlz?

Woning pas na 2 jaar te koop zetten

U kunt ervoor kiezen het huis aan te houden en pas na 2 jaar te koop te zetten. Wanneer u uw huis te koop zet kan het in totaal nog 3 jaar te koop staan voordat de woning niet meer in Box 1 valt, maar in Box 3 terechtkomt. Let wel, als u uw huis te koop zet, kan het natuurlijk dat u de woning snel verkoopt en dat u de opbrengst mee moet tellen bij uw verzamelinkomen. Daarnaast moet u rekening houden met het feit dat een leegstaande woning ook risico’s en lasten met zich meebrengt waar u zich goed bewust van dient te zijn. Zo heeft u een verhoogd kraakrisico en vergoeden verzekeraars niet altijd schade voor brand en inbraak indien er sprake was van leegstand omdat dit een verhoogd kraak en/of brandrisico met zich meebrengt

Woning verhuren

U kunt de woning ook gaan verhuren, waardoor u er inkomsten mee creëert die u vervolgens weer kunt gebruiken om uw eigen bijdrage mee te voldoen. Verhuren kost echter tijd en energie en daar heeft u in de meeste gevallen ook een professionele partij voor nodig, dus u moet zich goed afvragen of dit een haalbare optie voor u is.

Overwaarde benutten terwijl u in de woning blijft wonen

U kunt er ook voor kiezen om, lang voordat u eventueel in een zorginstelling komt, uw overwaarde te benutten terwijl u nog in de woning woont. Het grote voordeel van het verzilveren van uw overwaarde is dat u gelijk over de waarde kan beschikken en niet pas als u de woning verlaat. Tevens is het extra voordeel dat u uw eigen bijdrage onder de Wlz kleiner maakt doordat u uw eigen vermogen verkleint. Kortom, of u betaalt een hoge eigen bijdrage aan de overheid van het geld wat uw woning opbrengt na verkoop, of u beschikt zelf over de waarde die u heeft opgebouwd in de eigen woning. Om dit laatste punt verder te illustreren vergelijken we wat uw eigen bijdrage is wanneer u wel en wanneer u niet heeft gekozen voor het benutten van uw overwaarde;

Wanneer bewoner wel voor lastenvrij verzilveren met Behouden Huis heeft gekozen;

Willem heeft op 70-Jarige leeftijd met Behouden Huis een overeenkomst bereikt omtrent zijn woning. De woning is op dat moment €300.000 waard en hij zal gedurende 25 jaar Eur 240,000 van Behouden Huis uitgekeerd krijgen. Willem heeft verder een jaarlijks pensioen van €2.400 bovenop zijn AOW en geen spaargeld. Op 85-Jarige leeftijd is Willem niet meer in staat om zelfstandig te wonen en verhuist hij naar een verzorgingshuis. Op dat moment is zijn woning €350.000 waard. Wat moet Willem na 2 jaar aan eigen bijdrage gaan voldoen wanneer hij wel en wanneer hij niet met Behouden Huis in zee was gegaan? Willem heeft na 17 jaar reeds €163.200 uitgekeerd gekregen van Behouden Huis en heeft voor de resterende 8 jaar nog €76.800 te goed.

Omdat dit een uitkering is die voor een periode van 8 Jaar geldt hoeft hij slechts €65.800 in Box III aan te geven. Indien Willem ervoor heeft gekozen dat zijn uitkering stopt bij overlijden zal hij slechts €29.000 op hoeven geven in Box III. De eigen bijdrage die Willem moet gaan betalen voor de Wlz bedraagt in dit geval; De eerste 6 maanden betaalt hij een lage eigen bijdrage van €225 en de resterende 6 maanden een hoge eigen bijdrage van €1.024 per maand. Indien hij voor de optie niet doorbetalen aan erfgenamen heeft gekozen dan zou de eigen bijdrage er als volgt uitzien; De eerste 6 maanden betaalt hij een lage eigen bijdrage van €195 en de resterende 6 maanden een hoge eigen bijdrage van €791 per maand.

Wanneer bewoner niet voor lastenvrij verzilveren heeft gekozen

Willem verkoopt zijn huis op 85-jarige leeftijd en ontvangt hiervoor de dan geldende marktwaarde van €350.000. Dit vermogen wordt na 2 jaar meegeteld bij de berekening van de eigen bijdrage onder de wlz. Willem betaalt een lage eigen bijdrage van €461 euro per maand voor de eerste 6 maanden en vervolgens de hoge eigen bijdrage van €2.312 per maand voor de resterende periode dat hij in het verzorgingshuis zit.

Conclusie

Willem heeft een aanzienlijk hoger eigen vermogen wanneer hij niet voor lastenvrij verzilveren heeft gekozen op het moment dat hij naar een verzorgingshuis gaat. Dit heeft tot gevolg dat zijn eigen bijdrage in de eerste paar jaar het maximale bedrag van €2.312 per maand zal zijn. Als je dit bedrag vergelijkt met wat hij maandelijks kwijt is wanneer hij al een groot deel van de overwaarde benut heeft dan kost hem dit per maand zo’n €1.300 tot €1.500 euro meer. Na 1 Jaar is Willem dan al €15.000 a €18.000 euro meer kwijt aan eigen bijdrage en na 5 jaar is dit bedrag al opgelopen tot €75.000 a €90.000. Indirect eet de overheid dus Willem zijn huis op wanneer hij in een verzorgingshuis komt. Daarnaast is Willem ook nog gewoon Box III belasting verschuldigd over het ontvangen bedrag voor zijn woning waardoor zijn jaarlijkse afdracht aan Wlz bijdrage en belastingen op €19.000 tot €23.000 euro uitkomt. Willem had ervoor kunnen kiezen om een groot deel van de overwaarde voor zijn eigen gebruik en gemak in te zetten voor de periode dat hij woonachtig was in zijn eigen woning in plaats van dit achteraf kwijt te zijn aan een hoge maandelijkse eigen bijdrage waarvoor hij geen specifieke extra zorg of aandacht ontvangt.

Check nu of u in aanmerking komt bij Behouden Huis

Doe de test

Check nu of u in aanmerking komt bij Behouden Huis

Doe de test