Privacy Statement

Via deze website verzamelt en verwerkt Behouden Huis uw persoonsgegevens en is daardoor verantwoordelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De bescherming van uw privacy is extreem belangrijk voor Behouden Huis. Daarom hebben wij een betrouwbare handelswijze.

 

Verzamelde gegevens

Aanmelden voor het ontvangen van informatie kan via de website. U kunt informatie ontvangen via de email, post of telefoon. Het is mogelijk dat u uw emailadres, adresgegevens en telefoonnummer aan ons verstrekt. Daarnaast kunt u persoonlijke en financiële informatie over uw woonsituatie verstrekken. Mijnbehoudenhuis.nl behandelt deze informatie strikt persoonlijk en zal dit niet zonder uw toestemming met externe partijen delen.

Verzamelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden bij:

  • Het beoordelen en selecteren van klanten.
  • Het analyseren van persoonsgegevens om statistische en wetenschappelijke doeleinden te vervullen.
  • Het uitvoeren van marketing- en serviceactiviteiten om een relatie met de klant tot stand te brengen of in stand houden.

Website

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de uitkomsten van de calculator of informatie die u ziet op de website van Behouden Huis. Behouden Huis behoudt zich het recht voor om af te wijken van de website.

Bewaren en bescherming van persoonsgegevens

Behouden Huis draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden.

Cookies

Wij kunnen op deze website gebruik maken van cookies. Door uw webbrowser worden dan kleine stukjes technische informatie opgeslagen op uw computer. Hiermee kunnen wij informatie verzamelen over het gebruik van onze diensten. Onze website en diensten kunnen wij met deze informatie verbeteren en aanpassen aan de wensen van onze klanten en bezoekers. De browser kan zo worden ingesteld dat u geen cookies ontvangt tijdens uw bezoek aan onze website. Het kan zijn dat u dan geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Kennisneming van uw gegevens

U heeft het recht de persoonsgegevens die Behouden Huis van u verwerkt in te zien en indien noodzakelijk te laten corrigeren. U heeft verder ook het recht Behouden Huis te vragen daarvoor in aanmerking komende persoonsgegevens van u te verwijderen door naar info@mijnbehoudenhuis.nl een e-mail te sturen.

Wijzigingen

Dit privacy beleid en de website kan worden gewijzigd.

Vragen

Als u nog vragen heeft, stuur dan een email naar info@mijnbehoudenhuis.nl