fbpx

Privacy Statement

Via deze website verzamelt en verwerkt Behouden Huis uw persoonsgegevens en is daardoor verantwoordelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De bescherming van uw privacy is extreem belangrijk voor Behouden Huis. Daarom hebben wij een betrouwbare handelswijze.

PRIVACYVERKLARING

Behouden Huis Beheer B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals is weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Behouden Huis Beheer B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:
– NAW-gegevens;
– Geslacht;
– Geboortedatum en geboorteplaats;
– Identiteitsbewijzen;
– E-mailadres en telefoonnummer;
– Bankrekeningnummer;
– Financiële informatie zoals hypotheek waarden;
– Contactgegevens van uw erfgenamen/executeur.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Behouden Huis Beheer B.V. verwerkt uw persoonsgegevens onder andere voor de volgende doelen:
– Telefonisch of e-mail contact;
– Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Informeren over (wijzigingen van) diensten of producten;
– Aankopen van vastgoed;
– Verzenden van de nieuwsbrief;
– Afhandeling van betaling;
– Om een taxatieopdracht uit te kunnen voeren;
– Behouden Huis Beheer B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Behouden Huis Beheer B.V. streeft ernaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk te bewaren om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Behouden Huis Beheer B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele (wettelijke) verplichting. Behouden Huis Beheer B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Behouden Huis Beheer B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mijnbehoudenhuis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cookies
Wij kunnen op deze website gebruik maken van cookies. Door uw webbrowser worden dan kleine stukjes technische informatie opgeslagen op uw computer. Hiermee kunnen wij informatie verzamelen over het gebruik van onze diensten. Onze website en diensten kunnen wij met deze informatie verbeteren en aanpassen aan de wensen van onze klanten en bezoekers. De browser kan zo worden ingesteld dat u geen cookies ontvangt tijdens uw bezoek aan onze website. Het kan zijn dat u dan geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Behouden Huis Beheer B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@mijnbehoudenhuis.nl

Contactgegevens
Willemsparkweg 114-sous, 1071 HN Amsterdam
info@mijnbehoudenhuis.nl
020 – 5050013