Verzilveren in andere landen

Hoe Verzilveren de Fransen?

De opeet- of krediethypotheek en de Sale & lease back constructie (die in het artikel; Overwaarde verzilveren in Nederland al ter sprake kwamen) zijn mogelijkheden die je in sommige Westerse landen in meer of mindere mate van populariteit terugziet. Maar de Fransen hebben hun eigen unieke systeem van verzilveren bedacht namelijk; Viager. Viager betekent; Levensduur of lijfrente wat een passende naam is voor deze manier van verzilveren. Er wordt immers verzilverd zolang de bewoner leeft. Het Viager model is in Frankrijk alom bekend en per jaar zijn er meer dan 6,000 woningen die via het Viager model worden ‘verkocht’. Al ruim 200 jaar geleden, in 1804, werd het principe van Viager toegevoegd aan de Franse Grondwet.

Hoe werkt dit model precies?

In het Viager model wordt de woning getaxeerd (door een onafhankelijk taxateur) op de huidige marktwaarde en vervolgens maakt de notaris een berekening. Op basis van de leeftijd en woonsituatie van de bewoner (alleenstaand of samenwonend), gekoppeld aan gemiddelde levensverwachting, berekent de notaris een indicatie wat de bewoner als uitkering per maand kan vragen. Als er uiteindelijk een koper wordt gevonden, zal de bewoner dit bedrag gegarandeerd voor de rest van zijn leven blijven ontvangen, ongeacht of hij in de woning blijft wonen. De ‘Koper’ van de woning zal vanaf dag 1 verantwoordelijk zijn voor tijdige betaling van het maandbedrag en tevens voor al het grote onderhoud aan de woning.

Het Boeket

Fransen hebben een goed gevoel voor woordgebruik en daarom hebben bewoners ook de mogelijkheid om een eenmalig boeket (Bouquet) te vragen. Dit houdt in dat ze bij aanvang eenmalig een groot geldbedrag ontvangen, hierdoor zal echter wel het maandbedrag, wat ze voor de rest van hun leven ontvangen, verminderen.

Voorbeeld: Max is 75 jaar, alleenstaand en biedt zijn huis te koop aan via het Viager model. Het huis is €250,000 waard en de notaris berekent dat hij voor de rest van zijn leven €600 per maand ontvangt. Max heeft echter wel oren naar een boeket want hij wil graag een mooie reis maken en dus vraagt hij om een boeket van €50,000 bij aanvang van de overeenkomst. Dit is mogelijk, echter nu ontvangt Max niet €600 maar €400 per maand voor de rest van zijn leven.

Wat gebeurt er bij overlijden?

Het Franse model is heel rechtlijnig; je hebt een betaalplicht zolang iemand leeft. Op het moment dat de bewoner is overleden is er NIETS meer verschuldigd en gaat het eigendom van de woning van rechtswege per direct over aan de Koper. Eventuele nabestaanden zullen dus niets ontvangen. Het Viager model in Frankrijk wordt in de meeste gevallen gebruikt door mensen die geen nabestaanden hebben. Het zou erg zuur zijn, wanneer vader of moeder binnen een paar jaar overlijdt, er pas enkele duizenden euro’s zijn uitgekeerd en de woning tegen een zeer lage prijs verkocht is.

Wat gebeurt er bij niet betalen door koper?

Ook hier is het Franse Viager model heel rechtlijnig. Wanneer de Koper 3 maanden achterloopt met betalen komt de Viager overeenkomst te vervallen en blijft de woning eigendom van de bewoner. Het reeds uitgekeerde geld hoeft ook niet meer te worden terugbetaald.

Wie is er uiteindelijk het beste af in Frankrijk?

Het Franse model is een systeem dat in een bepaalde behoefte voorziet, maar toch zijn er ook tegenstanders van dit model. De uiteindelijke koopprijs van de woning wordt namelijk bepaald door de uiteindelijke leeftijd van de bewoner. Vooral voor mensen met kinderen kan dit daarom worden gezien als “risicovol”. Ook voor de koper is het risicovol, want de koper weet niet hoeveel hij uiteindelijk voor de woning zal moeten betalen.

Er zijn voorbeelden in Frankrijk bekend waarbij de bewoner binnen enkele maanden na verkoop komt te overlijden maar ook waarbij dit nog tientallen jaren heeft geduurd. Het meest bijzondere voorbeeld is van Jeanne Calment, de oudste vrouw die ooit geleefd heeft. Lees ons uitgebreide artikel over de beste verzilverdeal ooit hier.

Lijkt het aanbod van Behouden Huis op het Franse Viager model?

Het aanbod lijkt erg op het Franse Viager model, maar er zijn enkele verschillen. Wij vinden dat we met Behouden Huis de risico’s beter hebben verdeeld, want we bieden ook een oplossing aan voor mensen die geld willen nalaten aan erfgenamen bij vroegtijdig overlijden. De twee varianten die worden aangeboden door Behouden Huis zijn:

  1. De maandelijkse uitkering wordt ALTIJD uitgekeerd tot bijvoorbeeld 100-jarige leeftijd. Indien de bewoner komt te overlijden op 90 jarige-leeftijd ontvangen de erfgenamen 100% van de maandelijkse uitkering voor de resterende 10 jaar (hier is dan nog wel erfbelasting over verschuldigd).
  2. De maandelijkse uitkering betaalt NIET door aan erfgenamen (en stopt dus bij overlijden van de bewoner(s)). Omdat de erfgenamen niets meer uitgekeerd krijgen bij vroegtijdig overlijden, wordt een hoger maandbedrag uitgekeerd dan in de eerste optie.

 

In tegenstelling tot het Viager model keert Behouden Huis nooit langer uit dan de overeengekomen einddatum. Dus als het maandelijks inkomen tot 100-jarige leeftijd wordt uitgekeerd, zal de uitkering na 100-jaar stoppen. Wel mag de bewoner er dan nog blijven wonen. Ook blijft de bewoner bij Behouden Huis verantwoordelijk voor het onderhoud, dit in tegenstelling tot het Viager model.

Bent u benieuwd naar specifieke verzilveropties in andere landen? Lees dan hier voor Engeland of Nederland.

Check nu of u in aanmerking komt bij Behouden Huis

Doe de test

Check nu of u in aanmerking komt bij Behouden Huis

Doe de test