fbpx
mei 2020

De blote eigendom van een woning verkopen?

Indien u eigenaar bent van de blote eigendom van een woning en u overweegt om dit verkopen, dan kunt u bij Behouden Huis terecht. De overeenkomst die de vruchtgebruiker heeft zal in stand blijven zoals is overeengekomen en wij zullen de woning van u kopen. Omdat wij gebruik maken van een maandelijkse betaling kunnen wij meer uitkeren dan als u de woning via een veiling/Funda verkoopt.

Wat is de blote eigendom van een woning?

Mocht een persoon komen te overlijden en een partner/vriend/kennis van de overledene bewoont de woning, dan kan het zijn dat iemand een woning erft waar nog iemand in woont. De erfgenaam wordt eigenaar van “de blote eigendom”. De woning krijgt pas volledige onvoorwaardelijke waarde, nadat de bewoner is overleden of de woning heeft verlaten. De bewoner ontvangt dan vaak een “vruchtgebruik” van de woning. Vruchtgebruik is het recht om gebruik te maken van goederen die geen eigendom zijn van de gebruiker.

Wat kan het betekenen als u de blote eigendom erft?

  • U haalt vaak geen inkomsten uit de woning maar heeft wel kosten zoals grootonderhoud en verzekeren van de woning. Ook kunt u verantwoordelijk worden voor operationele activiteiten met betrekking tot onderhoud.
  • U heeft een huis geërfd, maar u kunt het moeilijker verkopen dan een gewone woning. Er zijn minder kopers die interesse hebben in een woning waar een vruchtgebruik op rust.
  • U moet al wel erfbelasting afdragen over een woning waar nog geen inkomsten uit komen.

Welke opties heeft u om de blote eigendom te verkopen?

  • U kunt contact opnemen met Behouden Huis. Wij kunnen laten weten of wij in uw situatie iets kunnen betekenen. Wij zullen vragen naar enkele bepalingen van de vruchtgebruik overeenkomst en hoe oud de bewoner(s) is/zijn.
  • U heeft de optie om de blote eigendom aan te bieden via een veiling of een woning platform zoals Funda, echter zal het vaak moeilijk zijn om de woning tegen een aantrekkelijke waarde te verkopen. Dit heeft te maken met dat er voor de koper veel onzekerheden zijn over wanneer er waarde terugkomt vanuit het geïnvesteerde geld.
  • U kunt informeren bij een nalatenschapsmakelaar zoals deze.

Hoe werkt het?

  • De overwaarde van de woning wordt omgezet in een maandelijks uitkering totdat de bewoner de 100-jarige leeftijd bereikt.
  • U heeft als verkoper operationeel niets meer te maken met de woning en wij regelen alles. Zo lang de bewoner in de woning woont blijft de woning nog wel op uw naam staan, omdat we u de volgende betalingsgarantie afgeven:
  • Doordat u eigenaar van de woning/blote eigendom blijft, loopt u geen financieel risico. Het eigendom gaat pas aan ons over, nadat de bewoner de woning heeft verlaten. Bovendien wordt notarieel vastgelegd dat het contract ontbonden wordt, als wij onze betalingsverplichting niet nakomen. In die situatie gaat de verkoop aan Behouden Huis niet door en blijft u eigenaar. Het bedrag dat u tot dan toe van ons heeft ontvangen, mag u houden.

Wat gebeurt er bij overlijden of verhuizen van de bewoner (de vruchtgebruiker)?

Bij overlijden van de bewoner vervalt het woonrecht en wij worden volledig eigenaar van de woning. Het maandbedrag blijft onveranderd doorlopen. We kunnen een reservering maken op een derdengeldenrekening van onze financiële verplichting aan u, zodat u ook in de toekomst beschermd blijft tegen een faillissement van ons. Als de bewoner verhuist werkt alles hetzelfde. Het woonrecht wordt opgegeven en wij worden eigenaar van de woning. Het maandbedrag blijft gewoon doorbetaald worden.

Hoe wordt de waarde van de woning bepaald?

Mocht u al een taxatierapport hebben, dan zullen wij onderzoeken of dit aan onze eisen voldoet en of we dat kunnen accepteren. Zo niet, dan kunnen we de woning waar u het blote eigendom van heeft, laten taxeren door een onafhankelijke taxateur. Voor deze taxatie is een aanbetaling nodig van €400,-.

Relatief weinig belasting verschuldigd over het bedrag dat we uitkeren

U betaalt over het pensioen geen box 1 inkomstenbelasting. Het hele pensioen, inclusief de nog te ontvangen betalingen, tellen mee als vermogen in box 3. De toekomstige betalingen worden verdisconteerd met een door de Belastingdienst bepaalde rentevoet. Hier zijn door de Belastingdienst tabellen voor opgesteld. In de praktijk bedraagt deze belasting per jaar tussen de 0% en 20% van het jaarlijkse pensioen, afhankelijk van de situatie. De verschuldigde belasting wordt ieder jaar lager, naarmate de looptijd van het pensioen afneemt. Wij lichten dit toe bij de kennismaking bij u thuis.

Hoe verloopt het proces?

Stap 1: Kennismaking bij u thuis.

Mocht u interesse hebben om meer over Behouden Huis te weten, dan komen we graag een keer bij u langs. Dit kan ook op een andere locatie dan de woning zelf. We zullen dan dit Indicatierapport verder bespreken. Stap 1 is geheel vrijblijvend en kost geen geld. Indien u een hypotheek heeft, dan is het handig als u alle gegevens bij de hand heeft zoals: hoogte en type hypotheek (aflossingsvrij/annuïteit/krediet) en de afloopdatum.

Stap 2: Definitief voorstel ontvangen?

Als u open staat voor een definitief voorstel, zullen wij dit voor u opstellen. Als u het voorstel accepteert, dan start de maandbijdrage. Een gedeelte van de notariskosten zijn voor uw rekening, het restant wordt door ons betaald. Hiervoor wordt €600,- bij u in rekening gebracht en verrekend met de eerste maandbetalingen. Als u niet akkoord gaat met het voorstel heeft u geen kosten gemaakt (met uitzondering van eventuele taxatiekosten).

Voorbeeld – Tom erft een woning van zijn tante met bewoner Els van 80 jaar

Tom erft een hypotheekvrije woning (marktwaarde van €300.000,-) van zijn tante. Els is een vriendin van de tante van Tom en is 80 jaar, woont in deze woning en erft het vruchtgebruik van de woning. Behouden Huis kan de blote eigendom van Tom kopen terwijl Els er de rest van haar leven kan blijven wonen. In dit voorbeeld zal Tom 80% van de woningwaarde ontvangen over een periode dat de bewoner 100-jaar wordt (in dit voorbeeld dus 20 jaar). Tom ontvangt dan €240.000 / 20 jaar = €12.000,- per jaar —> 12.000 / 12 = €1.000,- per maand uitgekeerd. Deze bedragen zullen bij Tom in box 3 belast worden, want dit betreft een woningverkoop. Het percentage dat wordt uitgekeerd hangt af van de leeftijd van de vruchtgebruiker(s).

Bevindt u zich in deze of een vergelijkbare situatie? Neem dan gerust contact met ons op en dan kunnen wij u vrijblijvend een indicatie sturen over wat u zou kunnen ontvangen in uw situatie!

Check nu of u in aanmerking komt bij Behouden Huis

Doe de test