fbpx
december 2018

De overwaarde van uw huis verzilveren? Kies verstandig!

KBO Brabant – 15 December 2019, Dit artikel geeft een aantal mogelijkheden over hoe u de overwaarde van uw woning kunt verzilveren. Joyce Donat van de consumentenbond komt aan het woord en dit artikel geeft daarnaast voorbeelden. Er wordt aangeraden om onafhankelijk advies te vragen bij het verzilveren van de overwaarde.

Er worden voorbeelden gegeven over de aflossingsvrije hypotheek, over het verkopen en terughuren van uw woning, over een gespreide uitkering en over de grond in erfpacht. De consumentenbond heeft op elke optie een mening gegeven.

Aflossingsvrije hypotheek

Joyce Donat zegt het volgende over de aflossingsvrije hypotheek: “De aflossingsvrije hypotheek is financieel de meest aantrekkelijke optie om het pensioen te vullen, maar juist voor mensen met een laag pensioen zijn de rentelasten vaak te hoog”.

Sale-and-lease-back

Joyce Donat zegt dat de sale-and-lease-back constructie duur kan uitvallen, aangezien de woning terug gehuurd moet worden na de overeenkomst. Bij Behouden Huis wordt de woning echter niet direct uitbetaald, maar als een gespreide uitkering, hierdoor kunt u levenslang blijven wonen zonder huur te betalen. Joyce geeft wel nog een aandachtspunt aan: “Een ander belangrijk punt om bij stil te staan: bij deze constructie laat je bij je overlijden geen huis na aan je erfgenamen. Voordeel van deze constructie is wel dat die tot 80 procent van de woningwaarde contant kan opleveren, dus meer aflossingsvrije hypotheek. Nadeel is dat de woning bij verhuizing of overlijden eigendom wordt van de commerciële partij. Een tussentijdse waardestijging komt dus ook helemaal bij die partij terecht.”

De consumentenbond is erg te spreken over de gespreide uitkering zonder huur en noemt het zelfs ‘de beste sale and lease back-constructie’. Pieter-Jan Driessen legt het met een voorbeeld uit: “Als een woning 300.000 euro waard is, kunnen wij daarvoor zo’n 250.000 euro betalen, uitgespreid over 20 jaar. Dat komt neer op ongeveer 1.000 euro per maand. Pas op het moment van verhuizen of overlijden wordt de woning daadwerkelijk ons eigendom. Onze klanten kunnen overigens uit twee varianten kiezen: de uitkering kan bij overlijden stoppen óf overgedragen worden aan de erfgenamen. Als mensen ervoor kiezen de uitkering bij overlijden te laten stoppen, is het uitgekeerde maandbedrag hoger; dan kun je ons product zien als een soort lijfrentepolis.’ Bij verhuizing kunnen klanten van Behouden Huis kiezen voor een uitbetaling van het resterende bedrag in één keer, of het voortzetten van de maandelijkse uitkering. Vanwege transactiekosten is aan het begin is deze optie af te raden als u overweegt om binnen enkele jaren te verhuizen.”

Grond in erfpacht

Dan wordt grond in erfpacht nog besproken. De consumentenbond zegt daar het volgende over: “Het is een dure oplossing. Mensen die dit kunnen betalen, worden door de bank waarschijnlijk ook wel geschikt bevonden om voor een aflossingsvrije hypotheek. Hiermee zijn ze voordeliger uit. Een nadeel is dat je bij de verkoop van de woning eerst de grond moet terugkopen voor de dan geldende prijs.”

Nog een belangrijk punt in het artikel is dat men altijd advies moet vragen van een onafhankelijke partij. Driessen zegt daarop het volgende: “Laat je niet verblinden doordat je geld nodig hebt. Want het gaat wel om je huis dat je verkoopt. Dat is niet niks.”

Klik hier voor het originele artikel

Check nu of u in aanmerking komt bij Behouden Huis

Doe de test