november 2019

Behouden Huis in de Prettig Blijven Wonen gids van de Consumentenbond

Prettig Blijven Wonen – 2017

Behouden Huis maakt het mogelijk de overwaarde van de woning op te eten zonder dat je hoeft te verhuizen. Het onderhoud en eventuele bijdragen aan de vereniging van eigenaren blijven voor jouw rekening. Het grote voordeel is dat je geen huur betaalt en dat je desgewenst tot je dood in de woning kunt blijven wonen. De constructie is echter nadelig als je na een paar jaar toch verhuist.

De minimumleeftijd van de jongste bewoner is 65 jaar en de hypotheek mag niet hoger zijn dan 30% van de woningwaarde. Behouden Huis richt zich in eerste instantie op woningen in een van de vier grote steden. Maar ze staan ook open voor aanvragen van elders in de Randstad.

Behouden Huis is vooral geschikt voor:

  • senioren die vanwege een laag inkomen nier meer in aanmerking komen voor een hypotheek;
  • alleenstaanden voor wie een hoger maandelijks inkomen belangrijker is dan het nalaten van een erfenis.

 

Uitgangspunt is dat je zo lang mogelijk in je huis blijft wonen. Is dat niet het geval, dan moet je er nooit aan beginnen; bij verhuizen verlies je veel geld. Dit is de manier waarop je de overwaarde van je huis kunt inzetten:

  1. via een maandelijkse uitkering, die loopt to de leeftijd can 100 jaar. Bij verhuizen of na overlijden ontvang je (of ontvangen je nabestaande) de nog niet uitgekeerde termijnen.

 

Heb je geen nabestaande? Dan valt vanaf een jaar of 70 de keuze eerder op een hogere uitkering, die echter stopt bij overlijden. Die heeft hogere maandinkomsten, maar een lagere erfenis dan de periodieke uitkering.

Maandelijkse uitkering ziet er als volgt uit:

  • De totale uitkering bedraagt ongeveer 80% van de overwaarde van de woning.
  • De uitkering loopt tot de 100-jarige leeftijd.
  • Na overlijden van de laatste partner gaan de niet uitbetaalde termijnen naar de erfgenamen.
  • Bij verhuizen krijg je de nog resterende termijnen uitgekeerd. Eventuele waardestijging van de woning gaat naar Behouden Huis.

 

Je kunt de overwaarde van je huis ook opeten via een aflossingsvrije hypotheek. In dat geval kun je maximaal 50% van de waarde van de woning lenen. Voordeel daarvan is dat de erfenis van minimaal 50% van de waarde van de woning overblijft. Nadeel is dat de (maandelijkse) uitkering die je krijgt lager is dan via Behouden Huis. Kijken we naar het deel van de woning dat opgaat aan kosten, dan is opeten via een aflossingsvrije hypotheek voordeliger dan de sale & leasebackconstructie van Behouden Huis.

Check nu of u ook in aanmerking komt

Doe de test