fbpx
maart 2019

Ons Pensioen over Behouden Huis

Ons Pensioen – Q1 2019

Ons Pensioen

Veel gepensioneerden hebben hun huis afbetaald, maar zien geen mogelijk om de waarde van dat huis te verzilveren. Wel dure stenen, maar geen cash. En dat is jammer want voor velen zou wat extra geld per maand best welkom zijn. Vooral voor hen met een AOW en een klein pensioen. Ons Pensioen over Behouden Huis.

Mogelijkheden om de (over)waarde van een eigen huis te verzilveren zijn er wel, maar dat zijn vaak dure oplossingen. Je verkoopt je huis aan de bank en huurt het dan weer terug bijvoorbeeld. Daar komen veel extra kosten bij kijken en de huren zijn vaak erg hoog, zeker in deze tijd. Maar er is ook een andere oplossing. Daarover hadden we een gesprek met Bob Rebel, oprichter en CEO van het Behouden Huis. Het Behouden Huis is een organisatie die huizen aankoopt en het aankoopbedrag in maandelijkse termijnen uitbetaalt tot je honderdste.

Uniek concept

Behouden Huis, het is een naam die gedachten oproept aan ontberingen, ijzige kou, gevechten met ijsberen en het bouwen van een ‘Behouden Huijs’ op Nova Zembla. Maar het is ook de titel van een bepaald niet al te vrolijk boek van Willem Frederik Hermans over een Nederlandse soldaat (vluchteling) aan het oostfront in de tweede wereldoorlog. Heeft die naam model gestaan voor de naamgeving van zijn organisatie? Bob Rebel: “Eigenlijk niet direct, maar de link naar Willem Barendsz is natuurlijk snel gelegd. Wat wij met onze organisatie willen bereiken, is een mogelijkheid bieden voor ouderen met een minimale leeftijd van 65 jaar om in hun huis te blijven wonen. Ze Behouden dus als het ware hun huis  en profiteren toch van de waarde die voor velen in de stenen zit.” Hoewel er ook andere mogelijkheden zijn, gaat het hier toch over een uniek project voor Nederland. Het punt is namelijk dat je geld uit je huis haalt zonder dat er noemenswaardige kosten aan verbonden zijn. Een slimme oplossing voor een behoorlijk groot probleem.

Jong Talent 2019

De jonge ondernemer, die in januari van dit jaar nog door het Financiële Dagblad werd benoemd tot Jong Talent 2019, gaat er eens goed voor zitten. “Kijk”, zegt hij, “Het probleem is dat ouderen te maken hebben met steeds hogere kosten, zorg, levensonderhoud, belastingen, noem maar op, en dat hun inkomen niet stijgt. De pensioenen worden al jaren niet meer geïndexeerd. Veel ouderen hebben echter hun huis al grotendeels of geheel afbetaald, maar zouden graag profiteren van de waarde van hun woning. Wij bieden een goede oplossing. We kopen de woning en geven tot de honderdste verjaardag van de oudste bewoner maandelijks een gedeelte van het aankoopbedrag terug tot het huis in zijn geheel is afbetaald. Als de bewoner op 100-jarige leeftijd nog gebruik wil blijven maken van de woning, mag hij of zij zonder kosten blijven wonen tot bijvoorbeeld een eventuele verhuizing naar een verzorgingshuis of tot het overlijden.”

80% van de waarde van het huis uitgekeerd krijgen

Dat lijkt te mooi om waar te zijn, maar dat is het toch niet zo blijkt. Rebel: “Ik zal je vertellen hoe het werkt. Er zijn verschillende mogelijkheden. Om te beginnen gaan we uit van de situatie dat het huis volledig is afbetaald, er dus geen hypotheek meer op zit en een minimale (over)waarde heeft van 125.000 euro. Wij kopen het huis voor 80% van de taxatiewaarde, dus niet van de executiewaarde of zoiets, als de bewoner alleenstaand is en ongeveer 70% bij samenwonen. Deze percentages kunnen per klant verschillen, afhankelijk van de financiële berekening die gratis via onze website verkrijgbaar is. Een onafhankelijke taxateur taxeert het huis waar wij niet bij zijn. Anders dan bij andere organisaties kijken we niet naar het inkomen. Daar hebben we niets mee te maken, omdat wij geen vorderingen op betrokkenen hebben maar het in principe net andersom is. Bij alleenstaanden geldt een minimum leeftijd van 65 jaar, bij een echtpaar moet de jongste minimaal 70 jaar zijn. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het overlijdensrisico. Het huis valt definitief aan ons toe als de bewoners verhuizen, of overlijden. Ons verdienmodel ligt er in dat wij de maandelijkse uitkering kunnen stopzetten in geval van overlijden en het huis dan volledig van ons is. Bij verhuizen gaat de uitkering overigens door tot overlijden. Er zijn twee mogelijkheden, ofwel de bewoners kiezen voor een uitkering van 80% met het voordeel dat bij overlijden de uitkering volledig overgaat op de erfgenamen. Ofwel ze kiezen voor de optie: uitkering stopt bij overlijden en gaat niet door op erfgenamen. In dat laatste geval is het maandbedrag altijd hoger en vergoeden ze maximaal 95% van de waarde van het huis. Alles wordt contractueel vastgelegd en bij de notaris ondertekend. Ook de clausule dat het huis, indien wij gedurende zes maanden niet aan onze verplichtingen voldoen, zonder kosten weer aan de bewoners wordt teruggegeven. De transactiekosten van € 1.000 zijn een vergoeding voor de notaris en het opstellen van de contracten. Door de kosten te verrekenen met de maandbedragen, hoeft er dus niks voorgeschoten te worden.”

Een rekenvoorbeeld

Natuurlijk willen we weten hoe dat nou in de praktijk in zijn werk gaat. Rebel: “Laten we uitgaan van een huis met een taxatiewaarde van € 400.000. De WOZ-waarde speelt daarbij overigens geen rol. Als het contract getekend is, vergoeden wij vanaf de eerste maand 320.000 euro (80% van 400.000) gedeeld door 360 (30 maal 12 maanden) is € 888,88. Dat krijgt de bewoner dus elke maand gedurende 30 jaar lang, tot zijn honderdste uitgekeerd. Als het contract wordt afgesloten op een latere leeftijd, hoger dan 70 jaar, wordt de uitkering per maand hoger. Dit komt omdat gerekend wordt tot het honderdste levensjaar en het aantal maanden waarop moet worden uitgekeerd navenant af neemt. De bewoner kan ook kiezen voor een geïndexeerde uitkering. Deze uitkering start op een lager bedrag, maar wordt jaarlijks met 2% geïndexeerd. Ook als er nog een hypotheek op het huis zit, bestaat er een mogelijkheid om van de diensten van Behouden Huis gebruik te maken. Dan mag het hypotheekbedrag bijvoorbeeld niet hoger zijn dan 40% van de WOZ-waarde en blijft de rente voor rekening van de eigenaar(s). Wij lossen de hypotheek wel af, maar pas als we eigenaar worden.“

Te mooi om waar te zijn? Wij geloven van niet. Behouden Huis heeft een uiterst positieve beoordeling van de Consumentenbond gekregen. Ook in Nieuwsuur kwamen niet zo lang geleden een paar tevreden klanten van de organisatie aan het woord. Rebel, jong en enthousiast, heeft met zijn idee een gat in de markt gevonden. Vooralsnog lijkt dit op een mooi voorbeeld van de klassieke win/win situatie.

Klik hier voor het originele artikel van Ons Pensioen over Behouden Huis.

Check nu of u in aanmerking komt bij Behouden Huis

Doe de test