fbpx
december 2020

Overzicht van de uitkomsten van het AFM rapport

AFM rapport: onderzoek naar het productontwikkelings- en reviewproces bij aanbieders van verzilverhypotheken

Stijgende vraag naar verzilverhypotheken

Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen zijn er steeds meer ouderen die naast de overwaarde op hun woning, weinig eigen vermogen en (pensioen)inkomen hebben.

Steeds meer consumenten hebben de behoefte om de overwaarde op hun huis te verzilveren om deze te kunnen gebruiken als extra inkomen. Verzilverhypotheken geven invulling aan deze behoefte. Consumenten kunnen op deze manier hun (pensioen)inkomen aanvullen of een bepaalde uitgave financieren.

 

Bezwaren verzilverhypotheken

Verzilverhypotheken hebben doorgaans een lange looptijd en kunnen daarnaast lastig te begrijpen zijn voor consumenten. Een verzilverhypotheek is mogelijk minder geschikt voor klanten die vermogen bezitten, naast de overwaarde op hun woning, of klanten die ook in aanmerking komen voor reguliere hypotheekvormen met lagere rentetarieven.

 

Risico’s verzilverhypotheek

De verzilverhypotheek kent drie risico’s voor de klanten:

 • Klanten houden mogelijk een restschuld over aan de verzilverhypotheek
 • Klanten betalen een relatief hoge rente (vergeleken met aflossingsvrije hypotheek) en de kosten lopen sterk op door het rente-op-rente effect
 • Klanten moeten ongewild verhuizen

 

Onderzoek door AFM naar productontwikkelings- en reviewproces (PARP)

Door de complexiteit en impact van een product zoals verzilverhypotheken, gelden er sinds 2013 wettelijke vereisten ten aanzien van het productontwikkelings- en reviewproces (PARP). Hierdoor ontwikkelen producten hopelijk alleen producten in het belang van de klant. De inrichting van het PARP waarborgt dat:

 • De doelgroep van het product is afgebakend.
 • Minimum- en maximumleeftijd
 • Financiële situatie van de klant
 • Doelstelling
 • Onderpand
 • De werking van het product in verschillende scenario’s wordt getoetst.
 • De productinformatie en, voor zover redelijkerwijs mag worden verwacht, de distributie van het product is afgestemd op de doelgroep.
 • Er regelmatig een controle (review) en indien nodig gepaste bijstelling van het beleid en de producten plaatsvindt.

Uitkomst AFM rapport

De AFM concludeert op basis van het onderzoek dat de onderzochte ondernemingen:

 • Procedures en maatregelen hebben ingericht die bijdragen aan het uitvoeren van het PARP
 • Deze maatregelen nog onvoldoende waarborgen bieden dat het PARP goed wordt uitgevoerd
 • Het PARP onvoldoende diepgaand uitgevoerd heeft voor hun verzilverhypotheken
 • Het perspectief van de klant onvoldoende heeft meegenomen
 • Niet adequaat informatie hebben verstrekt aan de klanten, waardoor er onduidelijkheid over de werking van het product kan ontstaan

Uitkomsten AFM rapport in vergelijking met Behouden Huis

Net als verzilverhypotheken kan Behouden Huis aan de behoefte van ouderen te voldoen om de overwaarde op hun woning te verzilveren. Het is ook bij Behouden Huis van groot belang wat de wens is van een klant en of dit product geschikt is. Net als bij de verzilverhypotheken is Behouden Huis minder geschikt voor klanten die vermogen bezitten, naast de overwaarde op hun woning.

Echter, als we naar de risico’s kijken van de verzilverhypotheken, gelden deze risico’s niet voor Behouden Huis.

 • Klanten houden mogelijk een restschuld over aan de verzilverhypotheek. Dit is niet van belang aangezien klanten van Behouden Huis hun woning verkopen en de overwaarde per maand uitgekeerd krijgen. Klanten bouwen dus geen schuld op.
 • Klanten betalen een relatief hoge rente (vergeleken met aflossingsvrije hypotheek) en de kosten lopen sterk op door het rente-op-rente effect. Bij Behouden Huis betaal je geen huur of rente dus is er ook geen sprake van het rente-op-rente effect.
 • Klanten moeten ongewild verhuizen. Klanten van Behouden Huis mogen tot het overlijden van de laatst levende bewoner in hun woning blijven. Daarna zal de woning officieel eigendom worden van Behouden Huis.

Lees het gehele rapport op https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2020/december/verzilverhypotheken-moeten-productontwikkeling-verbeteren

Check nu of u in aanmerking komt bij Behouden Huis

Doe de test

Check nu of u in aanmerking komt bij Behouden Huis

Doe de test