fbpx
augustus 2015

Meer mogelijkheden voor het verzilveren overwaarde

Trouw – 21 augustus 2015

De overheid moet zich meer inzetten om meer mogelijkheden aan ouderen te bieden voor het verzilveren van de overwaarde. Dat vindt Marja Elsinga, hoogleraar huisvestingssystemen aan de TU Delft.

Als de overheid garant zou staan voor leningen (zoals dat nu ook gebeurt bij de Nationale Hypotheekgarantie (NHG)), dan zou dat zorgen voor veel potentiële investeerders.

De overheid zou volgens haar meer mogelijkheden moeten bieden voor het verzilveren van de overwaarde. Houdt de overheid zich op de vlakte, dan zullen commerciële aanbieders volgens Elsinga in toenemende mate in dat gat springen, met ongunstige voorwaarden voor ouderen als gevolg. Ze wijst op het Zilver Wonen Fonds, een investeringsmaatschappij die ouderen tachtig procent van de waarde van hun woning betaalt, waarna er jaarlijks 5,5 procent aan huur opgehoest moet worden. Zo’n dertig ouderen in de regio Rotterdam hebben hun huis inmiddels verkocht, en betalen nu dus huur.

Volgens Elsinga maken ouderen alleen van zo’n aanbod gebruik als ze dringend geld nodig hebben. “Dat zie je in extremere mate ook in Oost-Europa, waar het pensioen- en zorgstelsel minder goed geregeld is. Daar duiken allerlei louche ondernemers op die markt. Zo ver is het hier nog niet, maar dat kan wel gebeuren.”

Elsinga: “Helaas is er hier geen sprake van een echte markt waar aanbieders concurreren om de gunst van de consument. Er is wel sprake van een verslechtering van de pensioenen en van de zorg. Ouderen komen in de knel en zien dit vermogen als laatste uitweg. Dat betekent ruim baan voor louche aanbieders van bedenkelijke financiële producten.”

Klik hier voor het volledige en originele artikel

Check nu of u in aanmerking komt bij Behouden Huis

Doe de test