fbpx
maart 2014

Kassa over het product van Behouden Huis

Kassa – 22 Maart 2014

Hoe verzilver je de overwaarde van je huis?

Veel ouderen bezitten een eigen woning met een flinke overwaarde. Gemiddeld bedraagt de totale overwaarde van woningen in Nederland maar liefst €500 miljard. Gepensioneerden hebben circa 38% van de totale overwaarde in bezit met een gemiddelde overwaarde per huis van €257.000, aldus Taskforce Verzilveren. Kun je die stenen omzetten in geld?

Klik hier voor het originele artikel of het lees het artikel hieronder

Veel ouderen bezitten een eigen woning met een flinke overwaarde. Gemiddeld bedraagt de totale overwaarde van woningen in Nederland maar liefst €500 miljard. Gepensioneerden hebben circa 38% van de totale overwaarde in bezit met een gemiddelde overwaarde per huis van €257.000, aldus Taskforce Verzilveren . Kun je die stenen omzetten in geld?
Huis verkopen
Kun je die stenen omzetten in geld? Kapé Breukelaar, onze financieel adviseur, schetst in Kassa drie mogelijkheden. De beste en eenvoudigste oplossing is je woning verkopen en een huis gaan huren. Dat is niet voor iedereen de oplossing, want veel mensen willen graag in hun huis blijven wonen. Bovendien is er een tekort aan betaalbare huurwoningen.
Opeethypotheek of omkeerhypotheek
Een andere mogelijkheid is de opeethypotheek of omkeerhypotheek. Dan spreek je een limiet af tot welk bedrag je geld mag lenen. De hypotheekrente die je moet betalen voor de hypotheek, betaal je niet direct, maar die wordt bijgeschreven bij je schuld. Op een gegeven moment is je limiet bereikt en kun je geen geld meer opnemen (vaak na tien of vijftien jaar). Dan moet je de woning verkopen als je de rente niet kunt betalen. Die kun je dan namelijk niet meer laten bijschrijven bij de schuld.
Problemen met omkeerhypotheken
De afgelopen jaren zijn mensen in de problemen gekomen met dergelijke hypotheken, want als je woning in waarde daalt, zit je eerder aan de limiet van het geld dat je kunt opnemen.
Twee verzilverproducten
Banken zijn vanwege die problemen zeer terughoudend in het verstrekken van omkeerhypotheken. Als je toch kiest voor een omkeerhypotheek dan kun je bij je bank of hypotheekverstrekker een hypotheekaanvraag indienen. Deze aanvraag wordt getoetst en daarbij is het belangrijkste criterium of je inkomen voldoende is om de rente te betalen. Dat is dan natuurlijk de bottleneck, want je wil juist geld uit je woning halen omdat je aanvulling op je pensioen wil. Er zijn twee aanbieders die een speciale hypotheek hebben. Dat is het Rabo Overwaarde Plan
Verkopen en terughuren
Er is nog een alternatief. Je verkoopt je huis aan een bedrijf en vervolgens huur je je eigen woning terug. Je kunt dan blijven wonen in je eigen huis. Op dit moment is er één bedrijf die een dergelijke constructie aanbiedt en dat is Lommerhuizen . De eerste tien jaar zit je dan ruim in je geld, maar na die tien jaar moet je alsnog je huis verlaten of een hogere huur gaan betalen. Kapé Breukelaar licht één en ander in Kassa toe. De activiteiten staan echter op dit moment op een zacht pitje, omdat het bedrijf onvoldoende investeerders heeft.
Taskforce Verzilveren
Paul Tang (voormalig kamerlid voor de PVdA en straks lijsttrekker voor de PvdA voor het Europees Parlement) heeft in 2013 de Taskforce Verzilveren geleid. Deze Taskforce stelde vast dat er enerzijds €500 miljard aan overwaarde in woningen zit en dat anderzijds veel gepensioneerden extra financiële armslag goed kunnen gebruiken of hard nodig hebben, maar niet in staat zijn om de overwaarde van hun huis te gelde te maken. Tang pleit er daarom voor dat banken, pensioenverzekeraars en pensioenfondsen samen met maatschappijlijke organisaties de mogelijkheden gaan onderzoeken om dat geld vrij te maken . Het ministerie van Binnenlandse Zaken waardeert het initiatief, maar laat het verder aan de marktpartijen over om producten te bieden.
Voorlichting en lange adem
Tang onderkent dat het lastig is om het geld uit de woning los te krijgen. Hij is ervan overtuigd dat het wel de juiste weg is. Ouderen willen vooral zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en liefst in hun eigen woning. Daarvoor zijn dan aanpassingen nodig en die kosten geld. Dan zou een zorghypotheek toch een oplossing kunnen zijn? Hij spoort banken, pensioenverzekeraars en pensioenfondsen daarom ook aan om verzilveringsproducten te ontwikkelen. Desnoods eerst op kleine schaal. Zo is hypotheekverstrekker Obvion aan het onderzoeken op welke wijze mensen aanpassingen aan hun woning kunnen bekostigen met geld uit de overwaarde van hun woning.

Veel ouderen bezitten een eigen woning met een flinke overwaarde. Gemiddeld bedraagt de totale overwaarde van woningen in Nederland maar liefst €500 miljard. Gepensioneerden hebben circa 38% van de totale overwaarde in bezit met een gemiddelde overwaarde per huis van €257.000, aldus Taskforce Verzilveren . Kun je die stenen omzetten in geld?
Huis verkopen
Kun je die stenen omzetten in geld? Kapé Breukelaar, onze financieel adviseur, schetst in Kassa drie mogelijkheden. De beste en eenvoudigste oplossing is je woning verkopen en een huis gaan huren. Dat is niet voor iedereen de oplossing, want veel mensen willen graag in hun huis blijven wonen. Bovendien is er een tekort aan betaalbare huurwoningen.
Opeethypotheek of omkeerhypotheek
Een andere mogelijkheid is de opeethypotheek of omkeerhypotheek. Dan spreek je een limiet af tot welk bedrag je geld mag lenen. De hypotheekrente die je moet betalen voor de hypotheek, betaal je niet direct, maar die wordt bijgeschreven bij je schuld. Op een gegeven moment is je limiet bereikt en kun je geen geld meer opnemen (vaak na tien of vijftien jaar). Dan moet je de woning verkopen als je de rente niet kunt betalen. Die kun je dan namelijk niet meer laten bijschrijven bij de schuld.
Problemen met omkeerhypotheken
De afgelopen jaren zijn mensen in de problemen gekomen met dergelijke hypotheken, want als je woning in waarde daalt, zit je eerder aan de limiet van het geld dat je kunt opnemen.
Twee verzilverproducten
Banken zijn vanwege die problemen zeer terughoudend in het verstrekken van omkeerhypotheken. Als je toch kiest voor een omkeerhypotheek dan kun je bij je bank of hypotheekverstrekker een hypotheekaanvraag indienen. Deze aanvraag wordt getoetst en daarbij is het belangrijkste criterium of je inkomen voldoende is om de rente te betalen. Dat is dan natuurlijk de bottleneck, want je wil juist geld uit je woning halen omdat je aanvulling op je pensioen wil. Er zijn twee aanbieders die een speciale hypotheek hebben. Dat is het Rabo Overwaarde Plan
Verkopen en terughuren
Er is nog een alternatief. Je verkoopt je huis aan een bedrijf en vervolgens huur je je eigen woning terug. Je kunt dan blijven wonen in je eigen huis. Op dit moment is er één bedrijf die een dergelijke constructie aanbiedt en dat is Lommerhuizen . De eerste tien jaar zit je dan ruim in je geld, maar na die tien jaar moet je alsnog je huis verlaten of een hogere huur gaan betalen. Kapé Breukelaar licht één en ander in Kassa toe. De activiteiten staan echter op dit moment op een zacht pitje, omdat het bedrijf onvoldoende investeerders heeft.
Taskforce Verzilveren
Paul Tang (voormalig kamerlid voor de PVdA en straks lijsttrekker voor de PvdA voor het Europees Parlement) heeft in 2013 de Taskforce Verzilveren geleid. Deze Taskforce stelde vast dat er enerzijds €500 miljard aan overwaarde in woningen zit en dat anderzijds veel gepensioneerden extra financiële armslag goed kunnen gebruiken of hard nodig hebben, maar niet in staat zijn om de overwaarde van hun huis te gelde te maken. Tang pleit er daarom voor dat banken, pensioenverzekeraars en pensioenfondsen samen met maatschappijlijke organisaties de mogelijkheden gaan onderzoeken om dat geld vrij te maken . Het ministerie van Binnenlandse Zaken waardeert het initiatief, maar laat het verder aan de marktpartijen over om producten te bieden.
Voorlichting en lange adem
Tang onderkent dat het lastig is om het geld uit de woning los te krijgen. Hij is ervan overtuigd dat het wel de juiste weg is. Ouderen willen vooral zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en liefst in hun eigen woning. Daarvoor zijn dan aanpassingen nodig en die kosten geld. Dan zou een zorghypotheek toch een oplossing kunnen zijn? Hij spoort banken, pensioenverzekeraars en pensioenfondsen daarom ook aan om verzilveringsproducten te ontwikkelen. Desnoods eerst op kleine schaal. Zo is hypotheekverstrekker Obvion aan het onderzoeken op welke wijze mensen aanpassingen aan hun woning kunnen bekostigen met geld uit de overwaarde van hun woning.

Check nu of u in aanmerking komt bij Behouden Huis

Doe de test