De Kennisbank Verzilveren

In onze kennisbank staan artikelen die alle relevante onderwerpen omtrent verzilveren uiteenzetten. We behandelen niet alleen de mogelijkheden in Nederland maar laten tevens zien hoe men verzilvert in andere landen zoals Engeland en Frankrijk. Ook gaan we dieper in op de mogelijkheden die u met uw woning heeft indien u besluit woning aanpassingen te doen en waar u dan allemaal rekening mee dient te houden en hoe u dit eventueel kan financieren.

Alles over verzilveren in Nederland

Hoe verzilveren ze in andere landen?

Alles over uw eigen (zorg)bijdrage

Alles over het aanpassen van uw woning

Klantenervaringen van Behouden Huis


FAQ

Ja, Behouden Huis gebruikt altijd een notaris als tussenpersoon voor alle juridische documentatie.

Nee, de woning blijft uw eigendom. U kunt u niet uit uw eigen huis worden gezet. Behouden Huis wordt pas eigenaar van de woning op het moment dat de bewoner komt te overlijden, of als de bewoner 100 aar oud is. Indien u op uw 100ste jarige leeftijd nog in de woning woont, dan krijgt u het vruchtgebruik op uw eigen woning.

 

U blijft 100% eigenaar van de woning totdat alle betalingen zijn voldaan. Dit werkt met een akte van Koop en Levering, waarbij een opschortende voorwaarde tot levering is opgenomen. Behouden Huis wordt pas eigenaar van de woning als alle betalingen zijn voldaan of als de bewoner is overleden. Bij vroegtijdig overlijden wordt het restant doorbetaald aan nabestaanden. U kunt net zo lang in de woning blijven als u zelf wilt en mocht u in de toekomst verhuizen naar een andere koopwoning, dan kunt u het contract oversluiten op een andere woning.

 

De hypotheek blijft gewoon op uw woning zitten en u blijft verantwoordelijk voor het betalen van de maandelijkse hypotheeklasten. Behouden Huis zal in de toekomst wel de resterende hypotheek aflossen op het moment dat de bewoner gaat verhuizen of is komen te overlijden.

Nee, uw maandlasten blijven na afsluiten van het contract hetzelfde als nu. U betaalt niets aan Behouden Huis (geen huur of rente) en u blijft nog steeds zelf verantwoordelijk voor het (groot en klein) onderhoud, VVE-kosten, erfpacht en lokale belastingen.

Dit kan heel snel. We kunnen binnen een maand de koopovereenkomst rond krijgen. Vervolgens zal het nog een maand duren voordat het gepasseerd wordt bij de notaris. Het geld ontvangt u direct bij het passeren bij de notaris.

Als uw woning door Behouden Huis wordt gekocht, wordt deze pas aan ons geleverd als u de woning verlaat. Bij de levering dient de woning niet in een slechtere staat van onderhoud te verkeren dan bij de afsluiting van het contract. Dat betekent dat u de woning dient te onderhouden. Om de kwaliteit van het onderhoud goed in kaart te brengen wordt bij aanvang een onderhoudsrapport opgesteld door een onafhankelijke partij (Vereniging Eigen Huis).

Doordat de woning op uw eigen naam blijft staat behoudt u zelf de juridische eigendom van de woning. Behouden Huis is degene die risico loopt en niet u als consument.

In het zeer onwaarschijnlijke geval dat wij failliet gaan, gaat de verkoop met Behouden Huis niet door en wordt de verkoop ontbonden. U blijft dan de volledige eigenaar van de woning, ook als u na verloop van tijd de woning verlaat. Het bedrag dat u is toegezegd door Behouden Huis en nog niet is uitgekeerd komt te vervallen, maar dat is ook logisch want u blijft gewoon de volledige eigenaar van de woning. Het bedrag dat Behouden Huis reeds heeft uitgekeerd hoeft niet terugbetaald te worden.

Uw nabestaanden ontvangen 100% van het restant. Als iemand op 90 jarige leeftijd komt te overlijden en deze persoon ontving een maandelijks inkomen tot 100 jarige leeftijd, dan blijft het maandelijks inkomen 10 jaar lang uitgekeerd worden aan nabestaanden.

Behouden Huis biedt u de mogelijkheid om de rest van uw leven gratis in de woning te blijven wonen, ongeacht hoe oud u wordt. Hoe jonger u bent op het moment dat u dit product afsluit, des te langer heeft u de mogelijkheid om gratis in de woning te wonen. Behouden Huis moet bij jonge mensen dus langer wachten totdat we eigenaar worden van de woning en de woning kunnen verkopen.

U kunt dit doen vanaf 65 jarige leeftijd. U denkt misschien dat het nog wel even duurt voordat de laatste fase van uw leven aanbreekt, maar om goed in te kunnen spelen op mogelijke veranderingen in de toekomst is het belangrijk om hier tijdig mee te beginnen. Verder geldt hoe eerder u uw huis verkoopt aan Behouden Huis, des te langer kunt u profiteren van extra comfort.